Azotas Nitrogen – E941

Įvairūs maisto priedai. Nepavojingas.
Savybės: Natūralios stumiančios ir pakavimo dujos, kontaktinio šaldymo priemonė.